Dane firmy

Firma odpowiedzialna za zawartość strony:
Vorwerk Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k

ul. Na Ostatnim Groszu 3
54-207 Wrocław
Telefon: + 48 71 78 07 200
Fax: + 48 71 78 07 209
E-Mail: [email protected]

NIP: 897-10-09-166
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy,
KRS Nr 0000443251


Członkowie Zarządu upoważnionego do samodzielnej reprezentacji komplementariusza Spółki Vorwerk Polska Sp. z o.o.:

Wojciech Ćmikiewicz, Irena Wawrzyniak
Rachunek bankowy: mBank S.A. O/Wrocław, 13 1140 1140 0000 2179 8200 1002